KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii Zapraszamy do udziału w szkoleniach zaplanowanych w Projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

Zapraszamy do udziału w szkoleniach zaplanowanych w Projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pacjenckich do udziału w szkoleniach zaplanowanych w Projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.16 POWER.

W projekcie zaplanowano po trzy szkolenia dla każdego uczestnika/uczestniczki (łącznie 10 dni szkoleń/1 os.). Szkolenia odbędą się z w regionach i w Warszawie. Celem szkoleń jest wzrost kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 601 375 030  lub poprzez e-mail: biuro@federacjapp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń: POWER 3 – PODNOSZENIE KOMPETENCJI | Federacja Pacjentów Polskich (federacjapp.pl)

Skip to content