CZŁONKOWIE

 

Członkami Krajowego Forum są:

 

 1. Dignitas Dolentium – stwardnienie boczne zanikowe – https://mnd.pl
 2. Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics Poland – FAST Poland – http://cureangelman.pl
 3. Fundacja Bezpestkowe – https://bezpestkowe.pl/
 4. Fundacja Chorób Mózgu – https://fchm.pl
 5. Fundacja HypoGenk – https://hypogenek.pl
 6. Fundacja Jesteśmy Pod Ścianą
 7. Fundacja MIMICUS – https://mimicus.pl 
 8. Fundacja na Rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i Innymi Wadami Rozwojowymi SPINA – https://spina.com.pl
 9. Fundacja na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki – https://fundacja.hematologiczna.org
 10. Fundacja Oswoić Miopatie – https://oswoicmiopatie.com
 11. Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy – https://www.facebook.com/fundacja.ppmd/
 12. Fundacja Pomocy Chorym na zanik mięśni – http://www.miesnie.szczecin.pl
 13. Fundacja Rare Diseases Uniqius
 14. Fundacja Rodzina Fra X – https://www.rodzinafrax.pl/kontakt/
 15. Fundacja Równi Wśród Równych – http://www.rwr.org.pl
 16. Fundacja Salemander – https://salemander.org
 17. Fundacja Sanguis Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne – https://skazykrwotoczne.pl/ 
 18. Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej – https://www.sercedziecka.org.pl
 19. Fundacja SMA – https://www.fsma.pl
 20. Fundacja StopDuchenne – https://stopduchenne.pl
 21. Fundacja Umieć Pomagać – na rzecz osób chorych na Mukopolisacharydozę
 22. Fundacja Wymarzona Odporność – https://www.wymarzonaodpornosc.org/kontakt
 23. Fundacja Żyć z Chorobą Parkinsona – http://www.parkinsonfundacja.pl
 24. Innowacyjność Komórek Macierzystych – Potwierdzone Terapie Komórkowe Szansą Dla Pacjentów Na Leczenie I Zdrowie – https://innowacyjni.info.pl 
 25. Jedni na milion – Stowarzyszenie Pacjentów z PNH
 26. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę – https://www.mukowiscydoza.pl
 27. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona – http://www.parkinson.waw.pl/msozchp/
 28. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową – https://www.spbs.com.pl
 29. Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona – http://www.huntington.pl
 30. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda – https://www.miastenia.com.pl
 31. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z AHC ahc-pl – http://www.stow.ahc-pl.org
 32. Polskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobą Wilsona
 33. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi – https://fenyloketonuria.org
 34. Polskie Stowarzyszenie pomocy chorym z obrzękiem naczynioruchowym Pięknie Puchnę – https://piekniepuchne.org
 35. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych (PTCHM) – http://www.ptchnm.org.pl/kontakt/
 36. Polskie Towarzystwo wspierania osób z nieswoistymi zapaleniami jelita J-ELITA – https://j-elita.org.pl
 37. Retina AMD Polska – http://retinaamd.org.pl
 38. Sarko Stowarzyszenie: Sarkoidoza – https://sarkoidoza.org
 39. Stowarzyszenie 22q11 POLSKA – https://www.22q11.pl
 40. Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Glowy – http://stowarzyszenie.klasterowy.pl
 41. Stowarzyszenie Chorych na Niemana-Picka i Choroby Pokrewne
 42. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate – https://www.stwardnienie-guzowate.eu
 43. Stowarzyszenie Chorych z Akromegalią i Osób Wspierających – http://akromegalia.org.pl
 44. Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk – http://www.debra-kd.pl
 45. Stowarzyszenie Dzieci z Miopatią Mitochondrialną pod Postacią Zespołu Leigha Mali Bohaterowie – https://www.malibohaterowie.org
 46. Stowarzyszenie MARFAN POLSKA – https://marfan.org.pl
 47. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z dysplazją ektodermalną oraz alergią „Jesteśmy”
 48. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Achondroplazją – http://odblokuj-zycie.pl
 49. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”
 50. Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.PL – http://www.dravet.pl
 51. Stowarzyszenia na rzecz osób z chorobą Addisona i niedoczynnością nadnerczy – https://chorobaaddisona.org.pl/
 52. Stowarzyszenie NBIA Polska – https://nbia-polska.org/
 53. Stowarzyszenie Pacjentów z Amyloidozą TTR – https://amyloidozattr.pl
 54. Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobą LAL-D
 55. Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobą Pompego,
 56. Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego ‘’Apetyt Na Życie’’ – https://apetytnazycie.org
 57. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA – https://www.sarcoma.pl
 58. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi – https://www.spchn.lbl.pl
 59. Stowarzyszenie Rodzin SMARD1 – https://smard1.pl
 60. Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową ATAKSJA
 61. Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera
 62. Stowarzyszenie Uratujmy Życie (sanfilipo) – https://uratujmyzycie.org.pl
 63. Stowarzyszenie Zespołu Williamsa – https://www.zespolwilliamsa.org
 64. Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect” – https://immunoprotect.pl
 65. PACS2 Research Foundation – https://www.pacs2research.org/foundation
 66. „Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Niemanna Picka i Choroby Rzadkie” – https://stowarzyszenie-niemannapicka.org.pl
 67. Stowarzyszenie Miastenia Gravis- Face to Face
 68. Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego –  https://fabry.org.pl
 69. Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół –  https://www.phapolska.org
 70. Stowarzyszenie Chorych na Mastocytozę
 71. Stowarzyszenie Pacjentów z nocną napadową hemoglobinurią

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KFO