Projekt Filmowy

Pod koniec 2021 roku Krajowe Forum Orphan rozpoczęło prace nad projektem edukacyjnym, którego celem jest stworzenie serii krótkich, edukacyjnych filmów, stanowiących część kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat chorób rzadkich. Kampania ta jest ukierunkowana na szerzenie wiedzy na temat chorób rzadkich i tym samym wspierania wdrożenia Planu dla Chorób Rzadkich.

Premiera pierwszych czterech filmów miała miejsce 28.02.2022 na Konferencji w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich z okazji Dnia Chorób Rzadkich.

Pierwsze opublikowane filmy dotyczą następujących jednostek: ameloidoza TTR, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, miopatii oraz choroba Pompego.

Swoimi historiami podzielili się z nami:

Pani Aleksandra Bolczyk-Shepherd wraz z Lily i Edmundem-jednostka chorobowa-Miopatia

Pani Ewa Baszak-jednostka chorobowa-choroba Pompego.

Pani Małgorzata Pacholec-jednostka chorobowa-zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

Pani Renata Machaczek-jednostka chorobowa-Miastemia

Pan Zbigniew Pawłowski-jednostka chorobowa-Ameloidoza TTR

Pani Iwona Gruba-jednostka chorobowa-Przewlekła białaczka szpikowa z chromosomem philadelphia

Pani Olga Pańczyk-jednostka chorobowa-SMA

Pani Marta Stanula-jednostka chorobowa-Choroba Leśniowskiego-Crohna

Pan Michał Rataj-jednostka chorobowa-Dystrofia mięśniowa

 

 

Projekt cały czas trwa, zatem zachęcamy zainteresowanych pacjentów lub opiekunów gotowych opowiedzieć swoją historię z chorobą rzadką, do zgłaszania się do nas i zostania bohaterem jednego z filmów.

 

Mamy nadzieję, że dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat chorób rzadkich wzrośnie nie tylko poziom świadomości społeczeństwa, co bezpośrednio wpłynie na większą akceptację i zrozumienie oraz przyczyni się do szybszej diagnozy wielu pacjentów, ale również wzrośnie dostępność skoordynowanych świadczeń i leczenia w ramach Planu dla Chorób Rzadkich.

To dzięki Wam możemy rozpowszechniać wiedzę o chorobach rzadkich!

Z tego miejsca bardzo dziękujemy wszystkim bohaterom naszych filmów.

 

Zapraszamy do obejrzenia i udostępniania. Zachęcamy w ten sposób do przyłączenia się do kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat chorób rzadkich.