KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i przy Ministrze Zdrowia z nową Minister Zdrowia Katarzyną Sójką

Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i przy Ministrze Zdrowia z nową Minister Zdrowia Katarzyną Sójką

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze właściwym do spraw zdrowia z nowo powołaną Minister Zdrowia Katarzyna Sójka – Poseł na Sejm RP.

Organizacje reprezentujące różne grupy pacjentów podczas osobistego kontaktu z Panią Minister mówiły o obszarach swojej działalności, a podczas dyskusji zwracały uwagę na ważne z perspektywy pacjentów problemy i wyzwania.

Prezes KFO Stanisław Maćkowiak, będąc członkiem obu Rad, zwrócił uwagę na konieczność szybkiego wdrożenia Planu dla Chorób Rzadkich. Oprócz tego przedstawiciele organizacji pacjenckich wskazywali szereg innych kwestii między innymi orzekanie o niepełnosprawności, wprowadzenie Planu Alzheimerowskiego, mówiono o dostępności do leków, świadczeń zdrowotnych oraz poruszono temat opracowania standardów diagnostyki i leczenia endometriozy.

Nowa Pani Minister zadeklarowała rozwój współpracy z organizacjami w celu wprowadzania nowych, skutecznych rozwiązań dla pacjentów.

W spotkaniu uczestniczył także Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec oraz kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

Skip to content