KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa

Telefon: 601375030                           NIP 7010350225                              REGON 146208641

Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org                  www:   www.rzadkiechoroby.org

 

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od 14 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 106 (stu sześciu) uczestników 3 (trzech) szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.

 

3.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:
13 czerwca (poniedziałek) 2022 r.

 

DO POBRANIA:

Rozeznanie rynku_2_2022_KFO.pdf

Zalaczniki_do_rozeznania_rynku_2_2022_KFO.docx

Related Post

Możliwość wykonania badań specjalistycznych dla pacjentów oraz członków rodzin pod kątem Amyloidozy ATTR.Możliwość wykonania badań specjalistycznych dla pacjentów oraz członków rodzin pod kątem Amyloidozy ATTR.

Szanowni Państwo. Otrzymaliśmy informację od Pani doktor Katarzyny Holcman z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II w Krakowie o możliwości wykonania badań specjalistycznych dla pacjentów oraz członków rodzin pod

Skip to content