KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii ROZEZNANIE RYNKU w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2022/KFO z dnia 2 marca 2022 r.
w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa
Telefon: 601375030 NIP 7010350225 REGON 146208641
Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org www: www.rzadkiechoroby.org

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od 9 marca 2022 r. do 31 października 2022 r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 120 (stu dwudziestu) uczestników 3 (trzech) szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez merytoryczną weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
7 marca (poniedziałek) 2022 r.

 

Do pobrania:

 

Related Post

Krajowe Forum Orphan partnerem kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”Krajowe Forum Orphan partnerem kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”

Szanowni Państwo, Krajowe Forum Orphan ma przyjemność być partnerem kampanii: „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”   Szczegóły kampanii poniżej.   Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://madraopieka.pl/kampanie/   Materiały do

Skip to content