KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii ROZEZNANIE RYNKU w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2022/KFO z dnia 2 marca 2022 r.
w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa
Telefon: 601375030 NIP 7010350225 REGON 146208641
Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org www: www.rzadkiechoroby.org

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od 9 marca 2022 r. do 31 października 2022 r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 120 (stu dwudziestu) uczestników 3 (trzech) szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez merytoryczną weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
7 marca (poniedziałek) 2022 r.

 

Do pobrania:

 

Skip to content