Adres

00-753 Warszawa, ul. Gagarina 7

rzadkieczeste
Shadow

Aktualności

 

Kampania edukacyjna pt. „O co cho z tym PNO?”

Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect” organizuje aktualnie kampanię edukacyjną pt. O co cho z tym PNO? Poniżej znajdziecie Państwo materiały kampanii, w których można poczytać o wrodzonych błędach odporności, o tym jak je diagnozować i leczyć. Na stronie madraopieka.pl dostępne są materiały wideo z Kają -małą pacjentką, Jej Mamą oraz lekarzami: https://madraopieka.pl/odpornoscia-mozna-sie-dzielic/o-co-cho-pno/ Zapraszamy do lektury!  

Konferencja pt. „Choroby Rzadkie i Europejskie Sieci Referencyjne: jak zagwarantować pacjentom europejską solidarność?”

11 października 2023 roku w Bilbao w Hiszpanii, odbyła się konferencja pt. „Choroby Rzadkie i Europejskie Sieci Referencyjne: jak zagwarantować pacjentom europejską solidarność?”.  Konferencja zorganizowana została, przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pod patronatem hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE i we współpracy z władzami Kraju Basków. Podczas konferencji wezwano Unię Europejską do uruchomienia europejskiego planu działania zacieśniającego współpracę między krajowymi systemami opieki zdrowotnej. Głównym celem jest zapewnienie lepszej diagnostyki, leczenia i opieki pacjentom z chorobami rzadkimi. W […]

Healthcare Policy Summit: Priorytety zdrowotne polskiej prezydencji w radzie Unni Europejskiej w 2025

1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą sprawować będzie przez kolejne sześć miesięcy. W tym czasie nasz kraj będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady na wszystkich szczeblach i dbać o ciągłość unijnych prac. Każdy kraj z wyprzedzeniem wytycza swoje priorytety i opracowuje szczegółowy program na czas sprawowanej prezydencji. KFO również jest zaangażowane we wspomniane prace i dąży do ustanowienia chorób rzadkich jako jednego z priorytetów. 4.10.2023 odbył się okrągły stół pt. „HEALTHCARE […]

KFO na Forum Ekonomicznym 2023 w Karpaczu

W dniu 07.09.2023 na Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym 2023 w Karpaczu z inicjatywy KFO odbył się już tradycyjnie Okrągły Stół dla Chorób Rzadkich. Na panelu został przedstawiony Raport z III Audytu Krajowego Forum ORPHAN. Jest to trzecia edycja pomiaru potrzeb pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce w zakresie dostępu do technologii medycznych (diagnostyki, leków, wyrobów) oraz optymalizacji modelu opieki. Audyt KFO już niedługo będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Po porannych dyskusjach w Okrągłym […]

Serdecznie zapraszamy na debaty poświęcone chorobom rzadkim w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu na Forum Zdrowia 2023.

KFO organizuje panel dyskusyjny pt. „Choroby rzadkie: systemowe rozwiązania i ich realizacja” Na panelu zostaną omówione: Wdrażanie Planu dla Chorób Rzadkich. Fundusz Medyczny. Nowelizacja ustawy refundacyjnej. Kierunki rozwoju technologii stosowanych w terapii chorób rzadkich. Dowiedz się więcej na stronie konferencji.

Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i przy Ministrze Zdrowia z nową Minister Zdrowia Katarzyną Sójką

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze właściwym do spraw zdrowia z nowo powołaną Minister Zdrowia Katarzyna Sójka – Poseł na Sejm RP. Organizacje reprezentujące różne grupy pacjentów podczas osobistego kontaktu z Panią Minister mówiły o obszarach swojej działalności, a podczas dyskusji zwracały uwagę na ważne z perspektywy pacjentów problemy i wyzwania. Prezes KFO Stanisław Maćkowiak, będąc członkiem obu Rad, zwrócił uwagę […]


 
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN powstało na początku 2007 roku. Forum grupuje Stowarzyszenia od lat zabiegające o zapewnienie opieki i leczenia dla osób chorych na choroby rzadkie. Będąc organizacją o charakterze parasolowym, reprezentującą zbieżne stanowiska stowarzyszeń pacjentów i ich rodzin, pragniemy, w drodze dialogu z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, doprowadzić do zorganizowania w Polsce właściwego i efektywnego systemu zapewniającego terapię i opiekę dla pacjentów dotkniętych ciężkimi, przewlekłymi rzadkimi schorzeniami.