KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa

Telefon: 601375030                           NIP 7010350225                              REGON 146208641

Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org                  www:   www.rzadkiechoroby.org

 

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od 14 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 106 (stu sześciu) uczestników 3 (trzech) szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.

 

3.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:
13 czerwca (poniedziałek) 2022 r.

 

DO POBRANIA:

Rozeznanie rynku_2_2022_KFO.pdf

Zalaczniki_do_rozeznania_rynku_2_2022_KFO.docx

Related Post

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – Konsultacje!!!Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – Konsultacje!!!

Dokumenty do pobrania: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-uchwaly-rady-ministrow-ws-przyjecia-narodowego-planu-dla-chorob-rzadkich   W szczególności zachęcamy do przesłania uwag wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki elektronicznej: uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl w formie zmieszczonej tabeli: Lp. Podmiot

Krajowe Forum Orphan partnerem kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”Krajowe Forum Orphan partnerem kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”

Szanowni Państwo, Krajowe Forum Orphan ma przyjemność być partnerem kampanii: „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”   Szczegóły kampanii poniżej.   Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://madraopieka.pl/kampanie/   Materiały do

Skip to content