KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa

Telefon: 601375030                           NIP 7010350225                              REGON 146208641

Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org                  www:   www.rzadkiechoroby.org

 

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od 14 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 106 (stu sześciu) uczestników 3 (trzech) szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.

 

3.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:
13 czerwca (poniedziałek) 2022 r.

 

DO POBRANIA:

Rozeznanie rynku_2_2022_KFO.pdf

Zalaczniki_do_rozeznania_rynku_2_2022_KFO.docx

Skip to content