KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Federacja Pacjentów Polskich w partnerstwie z Krajowym Forum ORPHAN realizuje projekt „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (POWER 3)

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Federacja Pacjentów Polskich w partnerstwie z Krajowym Forum ORPHAN realizuje projekt „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli organizacji pacjenckich będących członkami FPP lub KFO (członkowie Zarządu, organa przedstawicielskie np. Komisje Rewizyjne, przedstawiciele stowarzyszeń zainteresowani lub/i zajmujący się konsultacjami aktów prawnych).

Projekt zakłada udział max 3 reprezentantów z jednego podmiotu prawnego (stowarzyszenia, fundacji).

Celem szkoleń jest poszerzenie kompetencji uczestników w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego.

Projekt zawiera cykl 3 szkoleń (dwóch 3-dniowych, jednego 4-dniowego) dla 7 grup szkoleniowych (14 osób w grupie).

Terminy i miejsca szkoleń wg harmonogramu:

Grupa I: (BRAK MIEJSC)

 • szkolenie 4 dniowe: Giżycko Hotel Wodnik, 19-22.05.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa Hotel Groman, 27-29.06.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Przejazdowo k/ Gdańska, Hotel Czarna Perła, 12-14.07.2022

Grupa II (OSTATNIE MIEJSCA)

 • szkolenie 4 dniowe: Przejazdowo k/Gdańska, Hotel Czarna Perła, 15-18.07.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Kraków, Hotel Kazimierz, 10-12.10 2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, grudzień 2022 (dokładny termin już wkrótce)

Grupa III: (SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA)

 • szkolenie 3 dniowe: Kraków, Hotel Kazimierz, 20-22.06.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa Hotel Groman, 27-29.07.2022
 • szkolenie 4 dniowe: Wrocław, wrzesień druga połowa (dokładny termin już wkrótce)

Grupa IV (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)

 • szkolenie 4 dniowe: Kraków, Hotel Kazimierz, 23-26.06.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, 18-20.08.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Kielce, listopad 2022 (dokładny termin już wkrótce)

Grupa V (SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA)

 • szkolenie 3 dniowe: Przejazdowo k/Gdańska, Hotel Czarna Perła, 4-6.08.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, 22-24.09.2022
 • szkolenie 4 dniowe: Kielce, listopad 2022 (dokładny termin już wkrótce)

Grupa VI (SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA)

 • szkolenie 4 dniowe: Przejazdowo k/Gdańska, Hotel Czarna Perła,7-10.08.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, 27-29.10.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, grudzień 2022 (dokładny termin już wkrótce )

Grupa VII (SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA)

 • szkolenie 4 dniowe: Kraków, Hotel Kazimierz, 13-16.10.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, 24-26.11.2022
 • szkolenie 3 dniowe: Warszawa, Hotel Groman, styczeń 2023 (dokładny termin już wkrótce )

 

Program szkoleń:

Szkolenie trzydniowe (nr 1):

Jeden blok dwudniowy w temacie:

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce oraz prowadzenie konsultacji przez administrację centralną.

Jeden blok jednodniowy w temacie:

 1. Polityka zdrowia publicznego w Polsce i jej implementacja poprzez Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 oraz ustawę o zdrowiu publicznym.

 

Szkolenie czterodniowe (nr 2):

Cztery jednodniowe bloki w tematach:

 1. Zasady świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 2. Zasady refundacji leków oraz wpływ na dostęp pacjentów do farmakoterapii, branżę farmaceutyczną i budżet NFZ.
 3. Polityka państwa oraz przepisy prawa regulujące proces tworzenia nowych leków oraz udział pacjentów w badaniach klinicznych.
 4. Prawa pacjenta

 

Szkolenie trzydniowe (nr 3):

Jeden blok w temacie:

 1. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych

 

Ilość miejsc w każdej grupie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt na adres biuro@federacjapp.pl, biuro@rzadkiechoroby.org

Lub telefonicznie  601 37 50 30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub terminu szkolenia z powodów od siebie niezależnych.

 

Materiały do pobrania:  

Related Post

Projekt filmowy KFOProjekt filmowy KFO

Pod koniec 2021 roku Krajowe Forum Orphan rozpoczęło prace nad projektem edukacyjnym, którego celem jest stworzenie serii krótkich, edukacyjnych filmów, stanowiących część kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat chorób rzadkich. Kampania ta

Skip to content