O Krajowym Forum Orphan

Jesteśmy organizacją parasolową skupiającą 59 stowarzyszeń pacjenckich i fundacji działających na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce.