KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – Konsultacje!!!

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – Konsultacje!!!

Dokumenty do pobrania: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-uchwaly-rady-ministrow-ws-przyjecia-narodowego-planu-dla-chorob-rzadkich

 

W szczególności zachęcamy do przesłania uwag wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki elektronicznej: uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl w formie zmieszczonej tabeli:

Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Jakiego zapisu uwaga dotyczy Uwaga/opnia Uzasadnienie uwagi Propozycje rozwiązań
1
2

 

Skip to content