KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii Healthcare Policy Summit: Priorytety zdrowotne polskiej prezydencji w radzie Unni Europejskiej w 2025

Healthcare Policy Summit: Priorytety zdrowotne polskiej prezydencji w radzie Unni Europejskiej w 2025

1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą sprawować będzie przez kolejne sześć miesięcy. W tym czasie nasz kraj będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady na wszystkich szczeblach i dbać o ciągłość unijnych prac. Każdy kraj z wyprzedzeniem wytycza swoje priorytety i opracowuje szczegółowy program na czas sprawowanej prezydencji. KFO również jest zaangażowane we wspomniane prace i dąży do ustanowienia chorób rzadkich jako jednego z priorytetów.
4.10.2023 odbył się okrągły stół pt. „HEALTHCARE POLICY SUMMIT: PRIORYTETY ZDROWOTNE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 2025”, gdzie dyskutowano o priorytetach zdrowotnych polskiej prezydencji w Radzie UE 2025

 

Skip to content