KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii Dzień Chorób Rzadkich organizowany przez KFO już 14 raz!

Dzień Chorób Rzadkich organizowany przez KFO już 14 raz!

Za nami największe święto społeczności osób chorych na choroby rzadkie – Dzień Chorób Rzadkich 2024.

W konferencji organizowanej 29 lutego 2024 tradycyjnie w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie wzięli udział przedstawiciele Polskiego Parlamentu z Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich poseł Alicja Chybicka, przedstawiciele administracji rządowej z Ministerstwo Zdrowia Ministrą Zdrowia Izabela Leszczyna, Ministrem Maciejem Miłkowskim oraz Rzecznik Praw Pacjenta Ministrem Bartłomiej Chmielowiec. W uroczystych obchodach uczestniczyli reprezentanci naszych pacjenckich stowarzyszeń członkowskich, pacjenci oraz ich opiekunowie, liczna kadra profesjonalistów klinicznych i naukowych, przedstawiciele przemysłu oraz liczne media.

Po uroczystych obchodach Światowego Dnia Chorób Rzadkich zwieńczonych piękną iluminacją Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w kolorach Światowego Dnia Chorób Rzadkich o godz.19:00, następnego dnia tj 1.03.2024 odbyła się Konferencja merytoryczna „Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii – Wyzwania dla Polski 2024” w Hotelu Nobu w Warszawie. Konferencja miała formę paneli eksperckich, na których dyskutowano o konkretnych rozwiązaniach systemowych i dostępnych ścieżkach w poprawie diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentem z chorobą rzadką. Dziękujemy za Państwa merytoryczny wkład w dyskusje oraz aktywne uczestnictwo organizacji pacjenckich i pacjentów. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w ten wyjątkowy dzień i wyrazili swoje wsparcie dla całej społeczności chorych na choroby rzadkie.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniami, KFO zapewniło transmisje online, a zapis transmisji jest nadal dostępny na stronie www.dzienchorobrzadkich.org.

Na stronie tej znajdą Państwo również fotorelację z obu wydarzeń, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy!

Skip to content