KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

Krajowe Forum ORPHAN Bez kategorii Pismo Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Pismo Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

PISMO_Forum Orphan

Related Post

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r. w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa Telefon: 601375030                           NIP 7010350225                              REGON 146208641 Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org                  www:  

Skip to content